عشق صدای فاصله هاست ...

چرک نویس های من !

عشق صدای فاصله هاست ...

چرک نویس های من !

عشق صدای فاصله هاست ...

گاهی دستانم را می گیرم ،
دلم برایشان می سوزد ،
خیلی سرد اند ...
کمی خسته ام ...
دیگر در رویاهایم زیاد حرف زده ام ،
با سکوت زیاد همدم بوده ام ...
می روم کمی بخوابم ...
کمی آهسته ،
کمی دلگیر ،
می روم ...

آخرین مطالب
نویسندگان

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

به نام "او"


در این هوای تنگ، دلم چه آلوده است،
هم دل و هم وقت تنگ ...
دل از بی دلی و وقت از بی وقتی!
فاش می گویم ...
زندگی و من چه عجیب ! 
من و این حال چه آشنا !
گویند که اشارات نظر نامه رسان من و توست ... 
تو و من!؟ چقدر فاش می گویند ...
گوش کن با لب این عشق سخن می گویم !
گوش کن که چه خاموش می نوازد چنگ موهایت ...
همه است آرزویم که ببینم از تو رویی / چه زیان تو را که من هم برسم به آرزویی؟؟ 
همه محرم اند و این گفتگو بیهوده !
سری میان من و تو نیست ... من از آن خوشم که چنگی بزنم به تار مویی ...
هم من و هم کتاب خسته !
هم من و هم آیینه شکسته!
هم من و هم در بسته !
هم من و هم یاد رفته !
هم من و هم من می روم ....


"مسافر"

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۲ اسفند ۹۴ ، ۲۱:۳۹
مسافر