عشق صدای فاصله هاست ...

چرک نویس های من !

عشق صدای فاصله هاست ...

چرک نویس های من !

عشق صدای فاصله هاست ...

گاهی دستانم را می گیرم ،
دلم برایشان می سوزد ،
خیلی سرد اند ...
کمی خسته ام ...
دیگر در رویاهایم زیاد حرف زده ام ،
با سکوت زیاد همدم بوده ام ...
می روم کمی بخوابم ...
کمی آهسته ،
کمی دلگیر ،
می روم ...

آخرین مطالب
نویسندگان

۲ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است

۱۴ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۶ شهریور ۹۴ ، ۲۲:۱۹
مسافر

به نام " او "


کاروان رفته است ...


تو رفته ای ...


قطار رفته است !


و من همچنان در این ایستگاه مانده ام !!


آخر به چه امیدی مانده ای ای دل ؟ ... باد رفته است ،


پرستو رفته است ... نور رفته است ...


حتی خورشید رفته است و ماه در آسمان نیست ،


حوض بی ماهی ست ... صحرا بدون گل !


پرنده بی صدا ... قلب ها از هم جدا ،


 و تو مانده ای ای دل؟؟؟؟؟


آخر به چه امیدی؟ نمی دانم ...


بگذریم ...


یک ترانه زیبا شنیده ام :

?Do you remember how this first begun

Teeth were white and our skin was young

Eyes as bright as the Spanish Sun

We had nothing we could hide

 

Now my dear we are two golden leaves

Clinging desperately to winter trees

Got up here like a pair of thieves

While the sirens blare outside

 

?What's left to say when every word's been spoken

?What's left to see when our eyes won't open

?What's left to do when we've lost all hope and

?What's left to break when our hearts are broken

 

...But sometimes...

 

?Do you remember how this started out

So full of hope and now we're filled with doubt

A dirty joke we used to laugh about

But it's not funny anymore

 

I fear I choke unless I spit it out

Still smell of smoke, although the fire's gone out

Can't live with you, but I die without

 

?What's left to say when every word's been spoken

?What's left to see when our eyes won't open

?What's left to do when we've lost all hope and

?What's left to break when our hearts are broken

 

...But sometimes

"مسافر"                                                                                                                                                                                                "Passenger"

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۳ شهریور ۹۴ ، ۱۶:۲۰
مسافر