عشق صدای فاصله هاست ...

چرک نویس های من !

عشق صدای فاصله هاست ...

چرک نویس های من !

عشق صدای فاصله هاست ...

گاهی دستانم را می گیرم ،
دلم برایشان می سوزد ،
خیلی سرد اند ...
کمی خسته ام ...
دیگر در رویاهایم زیاد حرف زده ام ،
با سکوت زیاد همدم بوده ام ...
می روم کمی بخوابم ...
کمی آهسته ،
کمی دلگیر ،
می روم ...

آخرین مطالب
نویسندگان

۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۵ ثبت شده است

به نام "او"


سال ها پیش به عشق اعتقادی راسخ داشتم ...


می دانستم که روزی عشق من را از منجلاب زندگی سنگی و سیمانی نجات می دهد...


تا این که زمان من را به عرصه نا امیدی کشاند...


در ناامیدی مطلق آن روزها، تنها رفتن و فکر رفتن بود که آرامم می کرد.


اکنون که به حوضچه ام می نگرم چقدر خالی از عشق است... نتوانستم عشق را بیابم!


نتوانستم بفهمم که عشق چیست؟


همواره عاشق بوده ام اما هیچ نشانی از معشوق ندیدم!


همواره در پی آمدنش به گوشه کناری خزیده ام و منتظر نشسته ام که شاید دستی بیاید اما ...تا که از جانب معشوق نباشد کششی ... کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد


"مسافر"

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۶ خرداد ۹۵ ، ۲۳:۴۱
مسافر

به نام "او"


بذار روشن کنیم شب رو

ستاره از تو ماه از من

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۵ ، ۲۳:۲۴
مسافر